7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

7.Sınıf Melekler ve Özellikleri Konu Anlatımı

Melekler ve Özellikleri

Melekler, Allah tarafından yaratılan ve varlık âlemi içerisinde yer alan varlıklardan biridir. Melekler, İslam dininde varlığına iman edilmesi gereken inanç esasları (imanın şartları) arasında yer almaktadır. Melekleri duyu organlarımız ile algılayabilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bizler melekler hakkında sahip olduğumuz bilgileri vahiylerle bizlere iletilen bilgilerden elde ederiz.

İmanın Şartları
 • Meleklere iman
 • Allah’a iman
 • Peygamberlere iman
 • Kitaplara iman
 • Kadere iman
 • Ahirete iman

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de meleklere iman etmenin gerekliliğiyle ilgili olarak şu şekilde buyurmuştur,

“…Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…”

(Bakara Suresi, 285. ayet)

İslam dininin inanç esasları içerisinde meleklere imanın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Yüce Allah, kendisine iman eden her kişiden meleklere de iman etmesini istemiştir. Allah tarafından yaratılan ve varlığına iman edilmesi istenen melekler, Yüce Allah tarafından çeşitli şekillerde ve birtakım özelliklerle yaratılmıştır. 

Dört Büyük Melek
 • Cebrail (a.s.)
 • Azrail (a.s.)
 • Mikail (a.s.)
 • İsrafil (a.s.)

Cebrail:  Allah (c.c.) ile Peygamberler arasın da iletişimi sağlamakla görevli olan, Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten meleğe verilen isimdir.

Azrail: Allah’ın izni ile yaşam süresi sona eren insanların canlarını almakla görevli olan meleğe verilen isimdir.

Mikail: Allah’ın izni ile tabiatta gerçekleşecek olayları düzenleyen meleğe verilen isimdir.

İsrafil: Kıyamet gününde Allah’ın verdiği izin ile sûr ismi verilen alete üfleyecek olan meleğe verilen isimdir.

İslam dininde dört büyük meleğin dışında da bazı melekler bulunmaktadır. Bu melekler Kiramen Katibin ve Münker-Nekir melekleridir.

Kirâmen kâtibin: iki melek olup, biri insanın sağında, diğeri solunda bulunur. Sağdaki melek, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmek ve yazmakla görevlidir. Bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik de edeceklerdir. Kur’an’da bu melekler hakkında şöyle buyrulur:

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf Sûresi, 17- 18)

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler (koruyucular), değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.” (İnfîtâr Sûresi, 10-12 Ayrıca bk. Zuhruf Sûresi, 80)

Münker ve Nekir: Ölen kimseyi mezarında sorguya çeken ve gerektiğinde onu cezalandıran iki melek.

Meleklerin Özellikleri:
 • Melekler nurdan yaratılmış ruhani varlıklardır.

“Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise (Kur’an’da) size bildirildiği üzere (topraktan) yaratılmıştır.” (Müslim, Zühd, 60.)

 • Melekler sürekli olarak Allah’a itaat halinde olan ve ibadet eden varlıklardır.

“Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler.” (Nahl Suresi, 49 ve 50. ayetler)

 • Melekler erkeklik-dişilik gibi cinsiyet özellikleri bulunmayan varlıklardır.

“Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.” (İsra Suresi, 40. ayet)

 • Melekler yeme-içme vb. doğal ihtiyaçları bulunmayan varlıklardır.

“Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!” dediler. O, “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadi ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: “Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik.” (Hûd Suresi, 69 ve 70. ayetler)

 • Melekler kötü bir davranış sergilemeyen, iradeleri bulunmayan ve Allah’ın emirlerini yerine getiren varlıklardır.

“…Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.” (Tahrim Suresi, 6. ayet)

 • Melekler ikişer, üçer, dörder kanada sahip olan varlıklardır.

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Fâtır Suresi, 1. ayet)

 • Melekler kendilerine Allah’ın bildirdiklerinin dışında bir şeyin bilgisine sahip olmayan varlıklardır.

Gayb: Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan anlamlara gelmektedir. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edilemeyen varlık alanı. 

Meleklere iman eden bir insan varlık âleminin yalnızca kendi gördüklerinden ve algılayabildiklerinden ibaret olmadığını fark eder. Kâinatta pek çok varlığın bulunduğunu ve bu varlıkların her birinin farklı özelliklerinin olduğunu bilir. Yüce Allah’ın yaratma sıfatının genişliğini ve kudretini öğrenir.

Konu Anlatımını Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayın
Diğer Konu Anlatımları İçin Tıklayınız

Konu Anlatımı Öğretmen Sayfası / Din Kültürü Zümresi Tarafından Oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu