8. Sınıf Din Kültürü Ders Notları

Kaza ve Kader İnancı İle İlgili Kur’an-ı Kerim’den Ayetler

Kader konusu ile ilgili bazı âyetlerin meâli şöyledir:

“…O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.” (er-Ra‘d 13/8)

“…Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (el-Furkan 25/2)

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” (et- Tevbe  9/51)

Bu âyetlerden başka Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini sapıklığa sevkedip, dilediğini hidayete erdirdiğini, insanlar arasında ölümü O’nun takdir ettiğini bildiren âyetler de (bk. ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96; el-A‘râf 7/178; el-Vâkıa 56/60 vb.) kapsam açısından kâinatta her şeyin belli bir kadere bağlı bulunduğu, bunun da Allah Teâlâ tarafından belirlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Kader kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Allah’a (c.c.) nispet edilmiştir. Nitekim kader kelimesi bir ayette şöyle yer almıştır: “Biz her şeyi (belirlenmiş) bir kadere göre yarattık” (Kamer suresi, 49.ayet.) Kader tabirinin geçtiği bir başka ayet de şöyledir: “Allah’ın, kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.” (Ahzap suresi, 38. ayet.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu