7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

7.Sınıf Görülen ve Görülemeyen Varlıklar Konu Anlatımı

Yüce Allah kâinatın ve varlık âleminin tek yaratıcısıdır. O, kâinatı ve canlılar âlemini eşsiz bir düzende yaratmıştır. Kâinata mükemmel bir düzen bahşetmiş ve canlıların hizmetine sunmuştur. Bilhassa İnsanların yararlanması, istifade etmesi için bizlerin kullanımına sunmuştur. Yüce Allah canlı âlemini yaratırken pek çok farklı türde canlı meydana getirmiştir. Bu canlıların hepsi birbirinden farklı yapısal özelliklere, ortamlara sahiptir. Canlılar sahip oldukları özellikler sebebiyle belli başlı gruplara ayrılmıştır.

Varlıklar Alemi;
 • Duyu organlarımız ile algılanabilen varlıklar
 • Duyu organlarımız ile algılanamayan varlıklar
 • Özel aletlerle algılanabilen varlıklar

Varlık âleminin gruplandırması genel itibariyle bu varlıkların duyu organları ile algılanabilip algılanamamasıyla ilişkilendirilerek yapılmıştır. Varlık âlemindeki varlıkların bir kısmını bizler duyu organlarımızın ile algılayabiliriz. Bu varlıklara somut varlıklar ismi de verilmektedir.

Duyu Organları ile Algılanabilen (Somut varlıklar);
 • İnsan
 • Bitki
 • Hayvan

Kâinatın içerisinde somut varlıkların yanı sıra soyut yani beş duyu organı ile algılanamayan varlıklar da bulunmaktadır. Bu varlıkların bilgisine bizler somut olarak, beş duyu organımız ile sahip olamayız. Ancak soyut varlıkların bilgisine ( Melek, Cin) ilahi kitaplarda bizlere bildirilen vahiyler doğrultusunda ulaşabiliriz.

Duyu Organları ile Algılanamayan (Soyut varlıklar);
 • Melek
 • Cin
 • Şeytan

Varlık âlemi içerisinde somut olarak var olmalarına rağmen duyu organlarımız ile direkt olarak algılayamadığımız bazı varlıklar da bulunmaktadır. Biz insanların sahip olduğu görme, işitme vb. duyuların sınırlı özellikleri bulunur. Bizler bu sınırlılık sebebiyle bazı varlıkları algılamakta zorluk çekeriz. Bu nedenle bazı varlıkları algılamamız belli araçların kullanımına bağlıdır. Bizler ancak mikroskop, teleskop gibi araçları kullanabildiğimiz takdirde bu varlıklar hakkında bilgi sahibi oluruz.

Özel Aletlerle Algılanabilen Varlıklar;
 • Gök cisimleri
 • Organizmalar

Varlık âlemi içerisinde yer alan somut varlıklara dair bilgilerimizi duyu organlarımız ile elde ederiz. Çevremizde bulunan insanlar, bitkiler ve hayvanlar duyu organlarımız ile hakkında bilgi sahibi olduğumuz varlıklardır. Bu canlıların özelliklerini inceler ve yaratılışına dair düşünceler üretiriz. Varlık âlemi içerisinde var olan diğer bir varlık çeşidi ise soyut varlıklardır. Soyut varlıklar melek, cin ve şeytan gibi varlıklardan oluşur.

Melek: Yüce Allah’ın nurdan yarattığı ve çeşitli görevlerle görevlendirdiği ruhani varlıklara verilen isimdir.

Cin: Yüce Allah’ın yarattığı, akıl-irade verdiği ve dünya hayatında birtakım sorumluluklarla donattığı varlıklara verilen isimdir.

Şeytan: Yüce Allah’ın yarattığı, iblis adı verilen ve kibirden dolayı Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan varlığa verilen isimdir.
Cinlerin Özellikleri:
 • Cinler akıl ve irade sahibi varlıklardır.

“(O gün Allah, şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.” (Müslim, Zühd, 60.)

 • Cinler birtakım ibadetlerle sorumlu olan varlıklardır.

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)

 • Cinler gelecek hakkında bilgi sahibi olmayan varlıklardır.

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe Suresi, 14. ayet)

 • Cinler ateşten yaratılmış varlıklardır.

“Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.” (Hicr Suresi, 27. ayet)

 • Cinler Allah’a iman etme veya inkâr etme özelliği bulunan varlıklardır.

“(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.” (Cin Suresi, 1 ve 2. ayetler)

Şeytan da melekler ve cinler gibi duyu organları ile algılanamayan soyut bir varlıktır. Kur’an-ı Kerim’de şeytan ile ilgili olarak pek çok ayet yer almaktadır. Yüce Allah şeytanın nasıl bir varlık olduğunu inananlara detaylı olarak açıklamıştır. İnsanların şeytandan ve şeytanın yolundan uzak durmalarını istemiştir. Çünkü şeytan kötülüğün temsilcisidir.

O, kibrinden ve asiliğinden dolayı Allah’a karşı gelmiştir. Bu yüzden de ilahi rahmetten kovulmuştur. İlahi rahmetten kovulan şeytan, tek amacı insanları kendi sapkın yoluna davet etmek olacaktır. Dolayısıyla Allah’ın yolundan ayrılmak, emirlerine ve yasaklarına karşı gelmek istemeyen kimselerin şeytandan uzak durması gerekmektedir. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği ve kötülüğü emreder… “(Nur Suresi, 21. ayet) buyurarak insanları açık bir şekilde şeytanın yolundan gitmemeleri için uyarmıştır.

Şeytan:
 • Diğer adı iblis’tir.
 • Akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
 • Ateşten yaratılmıştır.
 • Asiliğinden ve kibrinden Allah’ın huzurundan kovulmuştur.
 • Amacı insanları Allah’ın yolundan alıkoymak
Konu Anlatımını Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayın
Diğer Konu Anlatımları İçin Tıklayınız

Konu Anlatımı Öğretmen Sayfası / Din Kültürü Zümresi Tarafından Oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu