5.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

Çevremizde Dinin İzleri Ünite Özeti

5.Sınıf Din Kültürü Çevremizde Dinin İzleri Ünite Özeti

Neler Öğreneceğiz?

  • Mimarimizde Dinin İzleri
  • Musikimizde Dinin İzleri
  • Edebiyatımızda Dinin İzleri
  • Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri
Sizce din insanların yaşadığı çevreyi oluşturmalarında etkili midir?
Çevrenizden dinin yansımalarına örnekler veriniz.

Din; milletlerin örf ve adetlerini, sanat anlayışlarını, yaşam tarzlarını ve mimari anlayışlarını etkilemiştir. Bu yüzden mimarimizde, musikimizde, edebiyatımızda, örf ve adetlerimizde dinin izlerini görmek mümkündür.

Mimarimizde Dinin İzleri

İslam dini, insanların hayata bakış açılarını zenginleştirmiş ve insanlar da bu zenginliği mimari eserlerine yansıtmıştır.

Mimari, bir yapının diğerlerinden ayrılmasını sağlayan özellikleridir.

Müslümanlar tarafından yapılan mimari yapılar, kendilerine özgü nitelikleriyle dikkat çeker. İslam dini, birlikte yaşamaya ve şehir kültürüne büyük önem vermiştir. Müslümanlar, şehrin merkezine camiyi, caminin çevresine de medrese, şifahane, misafirhane, aşevi, çeşme gibi yapılar inşa etmişlerdir.

İslam dininde namazın cemaatle kılınmasına verilen önemden dolayı büyük camiler inşa edilmiştir. Camiler, Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir.

Camilerde;

  • Namaz kılınır.
  • Kur’an okunur.
  • Müslümanlar bir araya gelir.
  • Vaaz ve hutbe dinlenir.

Camilerin kubbe, minare, şerefe, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve şadırvan gibi bölümleri bulunur. Bunlardan kubbe, minare, şerefe ve şadırvan caminin dış bölümlerindendir.

Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.
Minare: Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
Minber: Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir.
Mihrap: Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir.
Vaaz Kürsüsü: Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
Şadırvan: Cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir.
Şerefe: Camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür.

Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye, Mihrimah Sultan ve Selimiye camileri önemli mimari eserlerimizdendir.

Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu külliyeler yapılmıştır.

İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekânlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu sebeple dinî ilimlerle birlikte dünyevî ilimlerin bir arada okutulduğu medreseler titizlikle inşa edilmiştir.

Konya’daki Karatay Medresesi ve Erzurum’daki Çifte Minare Medresesi bu mimari türün önemli örneklerindendir.

 

İslam Sanatları

Ebru: Yoğunlaştırılmış su üzerine boyaların serpilip şekillendirilmesi ve ardından kağıda geçirilmesiyle yapılan sanattır.

Hat: Kur’an harflerinin dekoratif amaçla sanatlı yazılışıdır.

Minyatür: Öykü, olay ya da bilgilerin resim diliyle tasvir edilmesi sanatıdır. Osmanlı döneminde “nakış” veya “tasvir” olarak anılırdı.

Tezhip: İslam kökenli kitap süsleme sanatıdır.

Çini: Toprak şekillenip pişirilir üzeri renklendirilerek mimaride kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu