Soru & Cevap

6. Sınıf Matematik Koza Yayınları Sayfa 51-54 Cevapları

6. Sınıf Matematik Koza Yayınları Sayfa 51-54 Ünite Sonu Değerlendirme Bölümü Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

1. 1⁹ + 8³ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 513 B. 521 C. 523 D. 531
Cevap A- 1 + 512 = 513

2. 6 + 48 ÷ 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 48 B. 24 C. 14 D. 9
Cevap: C 6 + 8 = 14

3. 3³ . 8 – 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 500 B. 211 C. 148 D. 81
Cevap: B. 27 . 8 – 5 = 216 – 5 = 211

4. (27 – 7) ÷ 2² + 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 2 B. 4 C. 8 D. 11
Cevap: D. 20 ÷ 4 +6 = 5 +6 = 11

5. 72 ÷ 6 . 5² ÷ 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 60 B. 48 C. 36 D. 30
Cevap: A. 12 .25 ÷5= 300 ÷ 5 = 60

6. ■ . 58 – 13 . 26 = 13 . (58 – 26) eşitliğinde ■ yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 58 B. 32 C. 26 D. 13
Cevap: D → 13 yazılmalıdır. Çünkü ortak çarpandır.

7. Dikdörtgen biçiminde, kırmızı ve beyaz renkli, iki el işi kâğıdı var. Kırmızı el işi kâğıdının eni 12 cm, boyu 20 cm; beyaz el işi kâğıdının eni 12 cm, boyu 15 cm’dir. Bu el işi kâğıtları eşit uzunluktaki kenarları çakıştırılarak yan yana konuluyor. İki el işi kâğıdından oluşan bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. 12 + (20 . 15) B. 12 . (20 – 15)
C. 12 . (20 + 15) D. 15 . 12 + 15 . 20
Cevap: C. 12 . (20 + 15)

8. Elif aklından bir sayı tutuyor. Bu sayının 5 katının 7 fazlasının 167 olduğunu söylüyor. Elif’in aklından tuttuğu sayı kaçtır?
A. 28 B. 32 C. 36 D. 42
Cevap: B. 32

Tuttuğu sayıya x diyelim.
5 . x +7 = 167
5x+7 = 167
5x = 160
x = 32

9. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları toplamı 33’tür. Kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısından 3 fazla olduğuna göre, bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
Cevap: A. 15
Kız: x +3
Erkek: x

x+3 + x = 33 = 2x +3 = 33
2x = 30
x = 15

10. Aşağıdaki sayılardan hangisi 48’in çarpanlarından biri değildir?
A. 12 B. 9 C. 6 D. 1
Cevap: B. 9

11. 9■37 sayısının 3 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
A. 1, 3, 4 B. 2, 5, 8 C. 0, 1, 3 D. 3, 6, 9
Cevap: B. 2, 5, 8

12. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya bölünebilir?
A. 740 B. 238 C. 222 D. 152
Cevap: C. 222

13. 71■8 sayısının 4 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
A. 0, 2, 4, 6, 8 B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 2, 3, 5, 6, 7 D. 1, 3, 5, 7, 9
Cevap: A. 0, 2, 4, 6, 8

14. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A. 8 B. 15 C. 74 D. 97
Cevap: D. 97

15. 96 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?
A. 2 ve 5 B. 2 ve 3 C. 3 ve 5 D. 3 ve 7
Cevap: B. 2 ve 3
96 | 2
48 | 2
24 | 2
12 | 2
6 | 2
3 | 3
1

16. 430▲ sayısının 6 ile bölünebilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?
A. 2 ile 3 B. 2 ile 5 C. 2 ile 8 D. 3 ile 9
Cevap: C. 2 ile 8

17. 8 ile 24’ün ortak bölenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. 1, 2, 4, 8 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 4, 6 D. 2, 4, 6, 8
Cevap: A. 1, 2, 4, 8

18. 6 ile 9’un 100’den küçük, en büyük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 96 B. 90 C. 76 D. 72
Cevap: B. 90

19. Bir tepsideki cevizler altışarlı ve sekizerli gruplandığında 4 ceviz artmaktadır. Tepsideki cevizlerin sayısı 70 ile 80 arasında olduğuna göre bu tepside kaç ceviz vardır?
A. 74 B. 75 C. 76 D. 77
Cevap: C. 76 → 76 sayısını altıya ve sekize böldüğümüzde kalan 4 olmaktadır.

20. 54 m ve 72 m uzunluklarındaki iki hortum eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parçanın metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. 8 B. 12 C. 14 D. 18
Cevap: D. 18 → 18’dir. Çünkü 54 ve 72 18 sayısına tam bölünür.

21. 8 – 16 ÷ 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. –4 B. –1 C. 0 D. 4
Cevap: C. 0
8 – 8 = 0

22. 12 – (15 ÷ 3 + 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Cevap: D. 3
12 – (5+4) = 12 – 9 = 3

23. 8■48 sayısının 3 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
A. 1, 4, 7 B. 0, 2, 3 C. 3, 6, 9 D. 0, 3, 8
Cevap: A. 1, 4, 7

24. Güneş, aklından bir sayı tutuyor. Bu sayının yarısının 12 fazlasının 30 olduğunu söylüyor. Güneş’in aklından tuttuğu sayı kaçtır?
A. 30 B. 36 C. 40 D. 48
Cevap: B. 36

Tuttuğu sayıya x diyelim.
(x ÷ 2) +12 = 30
x ÷ 2 = 18→ İki sayısı sekizin yanına çarpım olarak gider.
x = 36

25. Bir kavanozdaki şekerler üçerli ve beşerli gruplandığında 2 şeker artmaktadır. Kavanozdaki şekerlerin sayısı 60 ile 70 arasında olduğuna göre bu kavanozda kaç şeker vardır?
A. 66 B. 64 C. 62 D. 61
Cevap: C. 62

26. Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutuya hangi sayı yazılmalıdır?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
Cevap: D. 7

21 ÷ 3 = 7 işlemi ile buluruz.

27. (4 x 7 – 3) + 8 – (5 – 12 ÷ 3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 32 B. 30 C. 28 D. 24
Cevap: A. 32 (28 -3) +8 – (5-4) = 25 +8 -1= 32

28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtir?
A. Dersimize giren bazı öğretmenler B. Suda yaşayan bazı hayvanlar
C. Güzel filmler D. 4. sınıfta görülen dersler
Cevap: D. 4. sınıfta görülen dersler

B. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.

1. (D) 12 . (8 + 17) = 12 . 8 + 12 . 17
2. (Y) 50 . (33 – 15) = 50 . 33 + 50 . 15
3. (D) 9 . 16 – 9 . 10 = 9 . (16 – 10)
4. (Y) 10² = 20

C. Yandaki kümelere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.

1. (D) 8 ∈ A
2. (Y) 32 ∈ B
3. (Y) A ∪ B = { 8, 16, 24, 32, 40 }
4. (D) A ∩ B = { 24 }
5. (D) A ∪ B = { 6, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 40 }
6. (Y) A ∩ B = { }

Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. 2 ile bölünebilen her doğal sayı çift doğal sayıdır.
2. Birler basamağındaki rakamı 0 veya 5 olan doğal sayılar 5 ile bölünebilir.
3. Birler basamağında 0 olan doğal sayılar 10 ile bölünebilir.
4. Son iki basamağı dördün katı olan veya son iki basamağında sıfır olan sayılar 4 ile bölünebilir.

D. 54 sayısının bölenlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54

E. Aşağıdaki üslü ifadeleri, bu ifadelerin değerlerinin bulunduğu kutularla ok çizerek eşleyiniz.
34 = 81
33 = 27
491 = 49
63 = 216
105 = 100 000
43 = 64

Diğer ders kitabı cevapları için tıklayınız.
Yazı ile ilgili görüşlerinizi yorumlar üzerinden iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu